Hulp bij het opvoeden

“Ik doe zo mijn best, maar toch gaat het niet zoals ik graag zou willen.”

Als ouder wil je dat je kind opgroeit tot een gelukkig en zelfstandig mens. Dat het in staat is om met teleurstellingen en frustraties om te gaan en dat het oog heeft voor mensen om hem heen. De opvoeding die je als ouder geeft bepaalt voor een groot deel hoe ze opgroeien. Maar elk kind is anders en daarom is het opvoeden van kinderen niet gemakkelijk. Je hebt veel geduld nodig, flexibiliteit en energie.

Opvoeden gaat heel vaak vanzelf, maar in sommige periodes ook helemaal niet. Voor ouderschap heb je geen diploma nodig, iedereen moet het dus kunnen en als je dan toch problemen ervaart? Dan is het niet gemakkelijk daarvoor uit te komen.
Mijn ervaring is dat ouders dat moeilijk vinden en dat ze daarom vaak eerst een lange tijd worstelen voordat ze hulp gaan zoeken. Dat kost sloten met energie en werkt ook ontmoedigend.
Ouders hebben vaak van alles geprobeerd zonder zicht te hebben gekregen op wat wel of niet werkt.
Ze gaan aan zichzelf twijfelen: ik doe zo mijn best en toch gaan de dingen niet zoals ik graag zou willen.

Plezier terugbrengen in het omgaan met je kinderen, dát is het doel!

Doordat ik met een professioneel oog en gepaste afstand naar de opvoedsituatie kan kijken, kan ik handreikingen, oplossingen en inzicht bieden in de opvoedsituatie. En het is heel goed mogelijk dat je dit advies al eens hebt toegepast, maar te kort zodat je niet kon ervaren of het werkte of bleek dat jullie het als ouders onderling niet eens waren over de aanpak.
Soms is die oplossing ook wel eens niet direct voor handen, maar belangrijk is dan dat je als ouder wel weer grip op de opvoedingssituatie krijgt. En vooral plezier in het omgaan met je kinderen!

Hulp bij diverse vragen

Welke opvoedvraag je ook hebt: als er iets is in de relatie met je kind waar je regelmatig aan denkt, wat soms ook tot meningsverschil met je partner leidt, of je maakt je zorgen omdat je vindt dat je kind niet goed in zijn vel zit, dan is het goed daar eens met een deskundige buitenstaander over te gaan praten.

Dus de vragen kunnen gaan over:

 • slaapproblemen
 • eetproblemen
 • zindelijkheidsproblemen
 • kinderen die niet goed luisteren
 • kinderen die zich slecht alleen kunnen vermaken
 • kinderen die veel ruzie hebben of maken
 • kinderen die weinig vrienden hebben
 • kinderen waarover je je zorgen maakt
 • vragen m.b.t. echtscheiding
 • vragen over rouw
 • kinderen met overgewicht

Met enkele gesprekken weer grip op de opvoeding

Mijn praktijk is er voor kortdurende opvoedondersteuning voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar.
Mijn passie is om jou als ouder weer perspectief te geven als de relatie met je kind vastloopt.
Als je als ouder twijfelt aan je opvoedvaardigheden wil ik je graag weer grip op de opvoeding terug geven.

Meer weten over mijn werkwijze

Wil je een afspraak maken of heb je een korte vraag? Neem vrijblijvend contact op