Werkwijze

Je kunt telefonisch een afspraak voor een gesprek bij mijn praktijk maken of per e-mail contact zoeken en dan kijken we samen op welke manier er toegewerkt kan worden naar een antwoord op de hulpvraag, specifiek afgestemd op jou en jouw kind. Ik kan ook op huisbezoek komen als dat beter uitkomt. Het kan nuttig zijn om eerst thuis een observatie te doen. Mijn ervaring is dat 1-3 gesprekken al voldoende zijn. Zo’n gesprek duurt meestal een uur. Er zullen vooral praktische tips worden gegeven waarmee je als ouder direct aan de slag kunt. Het streven is dat je na de gesprekken beschikt over voldoende handvatten om bepaalde gedragingen (van je kind of jezelf) in de toekomst tijdig te kunnen ombuigen.

Hoe gaat een gesprek in z’n werk?

  1. We bespreken de situatie,
  2. het gedrag van het kind,
  3. de reactie van jou als ouder(s) hierop en het gevolg.
  4. We kijken samen of het anders kan,
  5. bedenken oplossingen en
  6. bekijken of dit in de praktijk van alledag werkt en of het dat oplevert wat gewenst is.

Als je bepaalde adviezen niet bij je vindt passen, zoeken we samen verder naar andere. Jij bent degene die dagelijks met je kind omgaat, jij kent je kind het beste. En jij weet wat bij je opvoedingsstijl past en wat niet.

duplo poppetjes

Contextueel werken
Soms blijkt dat je eigen opvoeding een rol kan spelen in de opvoeding die je aan je kinderen geeft. Door middel van de methode Een Taal Erbij en met behulp van Duplopoppetjes kunnen gezinspatronen inzichtelijk worden gemaakt. Door meer inzicht te krijgen in je eigen handelen kun je het gedrag van je kind positief beinvloeden.

duplo poppetjes

Afspraak in de avond
Mocht het niet lukken om overdag een afspraak te maken dan kan dit ook ’s avonds.

Vragen per telefoon of e-mail
Als je contact opneemt probeer ik samen met je een geschikte tijd te zoeken om je vraag te beantwoorden. Soms is dat direct, maar soms is het even samen zoeken.

Je kunt je vragen ook per e-mail stellen. Binnen 3 werkdagen wordt je vraag beantwoord.